služby

ktoré si u mňa viete objednať :

štúdia

Ideový projekt, ktorý vám spraví predstavu o vašej nehnuteľnosti, priestore.
Predmetom tejto služby je 2D návrh dispozičného riešenia stavebnej časti a zariadenia, koncept (prvotná myšlienka) a 3D návrh. Obsahom 3D návrhu sú realistické vizualizácie interiéru, ktoré zobrazujú jeho možnosti, farebnosť a dizajn.
Štúdia neobsahuje žiadne rozmery a špecifikácie, nakoľko sa jedná len o ideu. Vhodné skôr pre tých klientov, ktorý majú problém s predstavivosťou, ale nepotrebujú dokumentáciu k realizácii. Realizáciu budú robiť vo vlastnej réžii, výberom podobných materiálov a prvkov. Odporúčam skôr projekt pred štúdiou, ak naozaj očakávate finálny efekt v zmysle tejto štúdie. Z obrázkov je veľakrát ťažké chápať detaily a vybavenosť vnútorných častí nábytku, čo potom mení celkový efekt. Detaily robia výsledok !

projekt

Projekt obsahuje konceptuálne riešenie, ale aj kompletnú dokumentáciu k realizácii návrhu. Investorovi tak umožňuje zrealizovať interiér presne podľa 3D návrhu bez toho, aby so mnou musel spolupracovať aj pri realizácii.

Obsahom projektu je 2D návrh dispozičného riešenia stavebnej časti a zariadenia, koncept (prvotná myšlienka), 3D návrh, aproximatívna kalkulácia (rozpočet) so špecifikáciami, výkresová časť - búracie a stavebné práce, polohopisy k elektroinštalácii (zahŕňa aj osvetlenie) a vodoinštalácii (zahŕňa sanitárne predmety), kladačské plány, povrchy stien, výrobné výkresy k nábytkom na mieru.

konzultácie

Komu postačia rady pri zariaďovaní, je k dispozícii aj táto služba. Predmetom sú spoločné stretnutia s klientom na predmetnej nehnuteľnosti alebo v predajniach, za účelom poradiť a doladiť interiér - homestaging. Neobsahuje žiaden vizuálny, výkresový výstup. (podľa dohody)

autorský dohľad /realizácia

Autorský dohľad zabezpečuje pravidelné návštevy nehnuteľnosti, aby sa zamedzilo odchýlkam odsúhlaseného projektu. Realizácia podľa návrhu na kľúč, ktorá vás zbaví 95% starostí, ktorými by ste si počas procesu prechádzali.

AKO PRACUJEM ?

Podľa výberu služby :

01

Koncept

Po zameraní predmetnej nehnuteľnosti začínam s tvorbou konceptu ( ideová myšlienka ). Pozostáva z galérie obrázkov, ktoré zodpovedajú štylizácii, smerovaniu interiérového návrhu. Súčasťou konceptu je aj dispozičné riešenie.

02

Dizajn

Štylizáciu si s klientom určíme na začiatku a od toho sa odvíja samotný dizajn celkového interiérového návrhu. Klient dostáva realistické 3D vizualizácie s konkrétnymi prvkami a materiálmi.

03

Dokumentácia

Výkresy k jednotlivým profesiám potrebné k realizácii interiéru v zmysel návrhu. Búracie, stavebné práce, polohopis elektroinštalácie a vodoinštalácie, kladačské plány, povrchy stien a stropov, nábytková dokumentácia...

04

Realizácia

Vo finálnej fáze viem poskytnúť autorský dohľad alebo zabezpečiť kompletnú realizáciu na kľúč.

Dodávatelia

Dlhodobá spolupráca s vybranými značkami a firmami :

Ste pripravený začať nový projekt s INDI? kontaktujte ma:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

© Autorské práva – Interiérový dizajn s.r.o.