informácie o projekte

Rok

2022

Poloha

Dolný Kubín

Plocha

47,30 m2

Terasa svojou plochou umožňuje viac funkčných zón. Dotvorením prestrešenia som si pomohla pri umiestnení svietidiel, tak aby mohli byť visiace a dotvárali atmosféru pri nočných posedeniach. Vyplnená je modernými prvkami a zeleňou.